de Regge

De Regge in het voorjaar, fris groen kleurt langzaam de oevers.

Het Overijsselse riviertje de Regge kent een lange bestaansgeschiedenis. Al in de 13e eeuw wordt er melding van gemaakt. Het is een druk bevaren rivier geweest.
Bij Landgoed Schuilenburg was er een watermolen, die, om te kunnen malen, het water in de Regge opstuwde door het plaatsen van een schutstal. Hierdoor ontstonden in de boven Regge (Diepenheim tot Rijssen) problemen met water overlast. Ook de scheepvaart had hier onder te leiden, immers de schepen konden niet doorvaren door de stal. Veel gevechten hebben plaastgevonden, tot in 1650 overeengekomen werd, dat de schuttingen jaarlijks op 1 april opengezet zouden worden tot 17 september.
In 1836 wordt het scheepvaartverkeer op de Regge nog drukker, door de stichting van de factorij van de Nederlandse Handel Maatschappij te Nijverdal. Het vervoer ging over Regge en Vecht naar Zwolle en Kampen.
Rond 1909 wordt de Regge gekanaliseerd.
Door de opkomst van industrie vervuilt de Regge in ernstige mate en is het eerder riool dan rivier.

Tegenwoordig is het door de milieu eisen en de herinrichting weer een prachtig meanderend en schoon water!

De rivier:

Lengte: ca. 50 km
Stroomsnelhied: ca. 5 m/s
Begint bij: Westerflier Diepenheim
Eindigt: ten westen van Ommen in de Overijsselse Vecht op 52° 31¹ NB en 6° 23¹ OL
Waterbeheerder: Waterschap Vechtstromen

De rivier wordt ingedeeld naar 3 stroomvlakken:
De Boven-Regge: van Diepenheim naar Rijssen
De Midden-Regge:  van Rijssen naar Hellendoorn
De Beneden-Regge: van Hellendoorn naar Ommen